YIJING  易經

El Llibre dels Canvis

El nom Yijing 易經 (escrit també I-Ching, o Yi-King) es tradueix per consens com a Llibre dels Canvis (o bé com a alguna variant amb el mateix significat), ja que Yijing significa Llibre Clàssic ( jing) dels Canvis ( yi).

Segons la narració llegendària, el Yijing va néixer simultàniament amb la pròpia civilització xinesa: representa la expressió de la percepció del món que tenien els antics xinesos, de la seva comprensió de la realitat i del seu anhel de comprendre les transformacions de la quotidianitat.  

El nucli del Llibre dels Canvis és una sèrie de seixanta-quatre figures consistent en sis línies anomenades "hexagrames” (gua) acompanyades d’uns aforismes breus i enigmàtics, que parlen de les preocupacions, els interessos i les activitats inherents a tota la Humanitat. Els temes dels que parla el Llibre, de forma poètica a vegades, concisa o brutal d’altres, són universals: el pas del temps, la preocupació per la salut, per com seguir unes normes ètiques, gestionar relacions humanes, conflictes i lluites; emprendre viatges, i com entendre la religiositat i el sentiment del misteri; hi són presents les pors i les esperances, i es tenen en compte càstigs i recompenses. Els textos del Llibre dels Canvis descriuen una situació i permeten elaborar una estratègia de canvi per tal de poder gestionar-la amb algunes garanties de seguretat.

Tradicionalment, el Yijing s'ha utilitzat com a oracle per predir el futur, però hem de tenir en compte que la consulta del Llibre dels Canvis no ens diu què ens passarà, si no que ens explica que, confrontats a realitats semblants, els savis antics, observant detingudament les opcions que s’obrien davant d’ells, triaven la òptima, fixant-se en les marees canviants de moviment i de quietud del moment, en la fluctuació entre yin i yang. Aquells antics reis van arribar a ser el paradigma de la perfecció humana gràcies a la comprensió de que la única cosa que no canvia en el món és la realitat eternament canviant. Si hom pogués arribar a navegar a favor de la corrent d’aquests canvis, sens dubte la presa de decisions seria més fluida i encertada. Vet aquí la lliçó mil·lenària del Yijing.