Taiji estil Hunyuan 混元太極拳

Hunyuan simbolitza la ruta orbital del Sol, de la Lluna, les constel·lacions, la Terra: quan tots es mouen conjuntament, això és el Hunyuan. Quan qualsevol cosa gira, és Hunyuan. En el nostre cos, per exemple, Qixue (sang i energia) circula seguint els seus meridians particulars.

El nom complet de l'estil és Chenshi Xinyi Hunyuan Taijiquan 陳式心意混元太極拳 i es principalment la combinació del treball conjunt dels mestres Chen Fake i Hu Yaozhen. El creador d'aquest mètode és Feng Zhiqiang 馮志強 (1928-2012). 

L'anomenem Xinyi per que hem de fer servir la intenció (yi) per a guiar l'energia, i fer servir l'energia per a moure el cos. És a dir que utilitzem energia interior i no la força física (li), i entrenem la intenció (yi) abans que l'energia (qi). En Taiji es diu: "Si fas servir la força, aquesta es trencarà. Si només fas servir la qi, patiràs tensions. Però podrà fluir si poses èmfasi en la intenció".

Hunyuan 混元 és la natura essencial del símbol del Yin i el Yang. Si pots arribar a dominar el Hunyuan, coneixeràs la ruta directa per a arribar a un nivell molt alt en l'art del Taijiquan.